Internistički i sistematski pregledi

Visoka tehnologija koju InBody koristi omogućava da prostim merenjem dobijete parametre čijom analizom je moguće sprečiti bolesti kao što su: visok pritisak, dijabetes, bolesti srca i krvnih sudovateproblem masnoće u jetri. Poseban naglasak treba staviti na podatke o nivou masnoće u predelu abdomena i edeme. Zahvaljujući tome InBody analizatori imaju široku primenu prilikom internističkih i sistematskih pregleda.

Prevencija i lečenje gojaznosti / Plastična hirurgija

InBody veoma precizno određuje tip telesne građe i nudi veoma precizne podatke za lečenje pacijenata sa viškom kilograma kao što su: ozbiljna stanja gojaznosti, gojaznost kod osoba sa slabo razvijenim mišićima, gojaznost kod starijih osoba, gojaznost kod dece, te osoba sa viškom kilograma nakon porođaja. Na taj način pomaže lekarima da bolje procene pravo stanje i potreban tretman za pacijenta.

Rehabilitacija / Ortopedija / Klinike za tretiranje bola

Promene na telu nakon izvršenih terapija je mnogo lakše pratiti kada se dobiju precizne mere za svaki deo tela pojedinačno ( ruke, noge, trup ). InBody je, kao merni uređaj osetljiv do te mere da razlikuje osobe koje pišu i jedu desnom od onih koje pišu i jedu levom rukom, takođe može detektovati  promene koje se događaju iz časa u čas  i koje se običnim pregledom ne mogu ustanoviti.

Nefrologija

InBody se koristi za prećenje promena nivoa tečnosti u organizmu, ocenu uravnoteženosti, kao i za određivanje nutricionističkog statusa pacijenta. Zahvaljujući visokoj preciznosti lako detektuje  i najmanju promenu količine telesne tečnosti, posebno kod stanja edema pre i nakon dijalize.

Sportska medicina

InBody nudi mogućnost preciznog praćenja napretka tokom rada na razvijanju tela i postizanju uravnoteženosti. Segmentna analiza i razni izmereni indexi su neophodni kod određivanja plana fizičke aktivnosti pacijenta

Nutricionističke ordinacije / Gerijatrijske klinike

InBody se koristi za analizu nutricionističkog i zdravstvenog stanja pacijenata sa problemima neuhranjenosti, gerijatriskim bolestima, hroničnim bolestima, te kod dece u adolescentskoj dobi. Zahvaljujući velikom broju podataka InBody omogućava lako otkrivanje pacijenata sa nutricionističkim problemima.