alt

  alt alt alt alt   alt  
  .            

 

                        Izlazni podaci          
InBody 270 InBody 370 InBody 570 InBody 770 S10                         
.            
alt   Težina (kg) alt alt alt alt  alt
alt
alt   Opušteno mišićno tkivo  (kg) alt alt alt alt alt
alt
alt   Mišići  (kg) alt alt alt alt alt
alt
alt   Masno tkivo  (kg) alt alt alt alt alt
alt
alt   Telesne tečnosti  (kg) alt alt alt alt alt
alt
alt   Nemasno tkivo  (kg) alt alt alt alt alt
alt
alt   Indeks telesne mase BMI alt alt alt alt alt
alt
alt   Procenat masti u telu (%) alt alt alt alt alt
alt
alt   Odnos obima struka i bokova WHR alt alt alt alt alt
alt
alt   Bazalni metabolizam BMR  (kcal) alt alt alt alt alt
alt
alt   Tečnost unutar ćelija  (L) alt alt alt alt alt
alt
alt   Van ćelijska tečnost  (L) alt alt alt alt alt
alt
alt   Telesne ćelije BCM  (kg) alt alt alt alt alt
alt
alt   Proteini  (kg) alt alt alt alt alt
alt
alt   Minerali (kg) alt alt alt alt alt
alt
alt   Minerali u kostima  alt  alt alt alt alt  
alt
alt   Viseralne masti nivo alt alt alt alt alt
alt
alt   Viseralne masti ( cm²) alt alt alt alt alt
alt
alt   AC Obim ruke ( cm) alt alt alt alt alt
alt
alt   AMC Obim mišića ruke (cm) alt alt alt alt alt
alt
alt   Obim struka (cm) alt alt alt alt alt
alt
alt   TBW/FFM alt alt alt alt alt
alt
alt   Kontrola masti alt alt alt alt alt
alt
alt   Kontrola mišića alt alt alt alt alt
alt
alt   Kontrola težine alt alt alt alt alt
alt
alt   Ciljna težina ( kg) alt alt alt alt alt
alt
alt   Segmentna analiza masti (kg) alt alt alt alt alt
alt
alt   Segmentna analiza mišića (kg) alt alt alt alt alt
alt
alt   Segmentna analiza vode van ćelijske (L) alt alt alt alt alt
alt
alt   Segmentna analiza vode unutar ćelijske (L) alt alt alt alt alt
alt
alt   Segmentni nivo vode u telu (L) alt alt alt alt alt
alt
alt   Segmentna analiza edema alt alt alt alt alt
alt
alt   Preporučeni kaloriski unos alt alt alt alt alt
alt
alt   Impedansa za svaki segment i frekvenciju alt alt alt alt alt
alt
alt   Planer fizičke aktivnosti i kalorijka potrošnja alt alt alt alt alt
alt
alt   Fazni ugao alt alt alt alt alt
alt
alt   Reaktansa alt alt alt alt alt
alt
alt   Istorija vode u telu (12  merenja) alt alt alt alt alt
alt
alt   Istorija analize sastava tela (10 merenja ) alt alt alt alt alt
alt
alt   Memorisanje podataka alt alt alt alt alt
alt
alt   Pretraživanje podataka alt alt alt alt alt
alt
.            
  alt alt alt alt alt