Karakteristike InBody 570
. 
alt
alt3 frekvencije 5kHz, 50kHz, 500kHz
alt
altAnaliza sastava tela traje 50 sekundi
alt
altMogućnost povezivanja na PC
alt
altMemorisanje do 100.000 analiza
alt
altMogućnost pretraživanja podataka
alt
altDirektno segmentno merenje
alt
altUSB priključak za prenos i zaštitu podataka
alt
 altPovezivanje putem Bluetooth 1EA i Wi-Fi 
alt
alt

 

Izlazni podaci        
.        

alt  Težina (kg)
alt  Mišići  (kg)
alt  Masno tkivo  (kg)
alt  Telesne tečnosti  (kg)
alt  Nemasno tkivo  (kg)
alt  Indeks telesne mase BMI
alt  Procenat masti u telu (%)
alt  Odnos obima struka i bokova WHR 
alt  Bazalni metabolizam BMR  (kcal)
alt  Tečnost unutar ćelija  (L)

alt  Van ćelijska tečnost  (L)

alt  Telesne ćelije BCM  (kg)

alt  Proteini  (kg
)

alt  Minerali u kostima BMC  (kg)                             
alt  Viseralne masti
alt  AC Obim ruke ( cm)
alt  AMC Obim mišića ruke (cm)
alt  Kontrola masti
alt  Kontrola mišića
alt  Kontrola težine
alt  Ciljna težina ( kg)
altSegmentna analiza masti (kg)
alt  Segmentna analiza mišića (kg)
alt  Impedansa za svaki segment i frekvenciju
alt  ECW odnos 
hfdf
     

alt
       


alt

Opciono      
alt visinomer     

Software: LookInbody 120

Visinomer BSM-170