Karakteristike InBody 570
.
alt
alt3 frekvencije 5kHz, 50kHz, 500kHz
alt
altAnaliza sastava tela traje 50 sekundi
alt
altMogućnost povezivanja na PC
alt
altMemorisanje do 100.000 analiza
alt
altMogućnost pretraživanja podataka
alt
altDirektno segmentno merenje
alt
altUSB priključak za prenos i zaštitu podataka
alt
altPovezivanje putem Bluetooth 1EA i Wi-Fi
alt
alt


Izlazni podaci        
.        

alt Težina (kg)
alt Mišići (kg)
alt Masno tkivo (kg)
alt Telesne tečnosti (kg)
alt Nemasno tkivo (kg)
alt Indeks telesne mase BMI
alt Procenat masti u telu (%)
alt Odnos obima struka i bokova WHR
alt Bazalni metabolizam BMR (kcal)
alt Tečnost unutar ćelija (L)

alt Van ćelijska tečnost (L)

alt Telesne ćelije BCM (kg)

alt Proteini (kg
)

alt Minerali u kostima BMC (kg)
alt Viseralne masti
alt AC Obim ruke ( cm)
alt AMC Obim mišića ruke (cm)
alt Kontrola masti
alt Kontrola mišića
alt Kontrola težine
alt Ciljna težina ( kg)
altSegmentna analiza masti (kg )
alt Segmentna analiza mišića (kg)
alt Impedansa za svaki segment i frekvenciju
alt ECW odnos
hfdf
     

alt
       


alt

Opciono      
alt visinomer     

Software: LookInbody 120

Visinomer BSM-170